Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

De verantwoordelijke uitgever van deze website is het bedrijf Chembo Bevil met maatschappelijke zetel op 26 rue mont des Carliers à 7522 Tournai-Blandain.Het staat u vrij om onze website te bezoeken, om inlichtingen in te winnen over onze producten, zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. Elke bestelling zal echter aanleiding geven tot de verwerking van persoonsgegevens. Indien u ervoor kiest om ons persoonlijke informatie te verstrekken, zullen wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in België, namelijk de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De door u verstrekte gegevens van persoonlijke aard worden opgeslagen en verwerkt door Chembo Bevil, 26 rue mont des Carliers à 7522 Tournai-Blandain.

Doel van de gegevensverwerking

Antwoord geven op via ons formulier gestelde vragen, aanmaken van accounts, verzending van goederen, facturatie.

De gegevens worden niet langer bewaard dan de periode die nodig is voor de verwerking van uw aanvraag. De door u verstrekte gegevens worden niet meegedeeld aan derden.

Toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Door ons gegevens van persoonlijke aard te verstrekken, stemt u in met de verwerking van deze gegevens voor de vermelde doeleinden. Indien wij uw gegevens willen verwerken voor direct marketing doeleinden in het kader van onze informatiedienst, vragen wij dit uitdrukkelijk door middel van een aankruisvakje op het formulier. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Cookies

Om het surfen op onze internetsite te vergemakkelijken en het technisch beheer ervan te optimaliseren, maakt de site gebruik van cookies.
Een cookie is een klein stukje informatie dat door een website op een internetbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookie kan bij een later bezoek aan deze zelfde site worden hergebruikt. De meeste cookies werken slechts tijdens een sessie of bezoek. Geen enkele cookie bevat informatie aan de hand waarvan u kan worden gebeld of per post of e-mail kan worden aangeschreven. Ook kunt u uw browser zo configureren dat u elke keer geïnformeerd wordt wanneer er een “cookie” wordt aangemaakt of om het opslaan ervan te verhinderen.

Uw rechten

Middels een aan Chembo Bevil, 26 rue mont des Carliers à 7522 Tournai-Blandain gerichte, gedateerde en ondertekende aanvraag kan de klant, die zijn identiteit bewijst (kopie van identiteitskaart), gratis de gegevens ontvangen die hem betreffen. Uw gegevens worden binnen 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag aan u doorgegeven.

In voorkomend geval kunt u de correctie of verwijdering aanvragen van onvolledige, irrelevante of onjuiste gegevens die u betreffen.