Medisch formulier

Informatie voor medisch personeel

Conform reglement 648/2004/EG stellen wij op eenvoud verzoek een medische informatiefiche ter beschikking voor onze producten. De informatie die in deze fiche wordt gegeven, moet vertrouwelijk worden behandeld door het medisch personeel en mag enkel voor medische doeleinden worden gebruikt.
Voor een correcte registratie en behandeling van uw vraag, verzoeken wij u dit formulier af te drukken en ons terug te faxen of te mailen.

Pharmacos levert een correspondentietabel tussen de INCI-namen van de ingrediënten, hun CAS-nummers en de namen in het Europese farmacopee.

Identificatie van de aanvrager :

Identificatie van het product :

Reden van de aanvraag :

Verklaart op woord van eer dat de doorgegeven informatie enkel voor medische doeleinden gebruikt zal worden